Wat moet u weten over de uitgifte

Voedselbank Het Hogeland doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en wij verwachten van u dat u ons helpt dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dat kan pas als er een aantal afspraken worden gemaakt inzake de uitgifte.

Afhaaldag

Eenmaal per 2 weken kunt u op vrijdag een voedselpakket ophalen. U bent hiervoor ingedeeld per dorp. Kijk onder aan deze pagina voor het uitgifterooster.

Uitgifte tijd

De uitgifte vindt elke dinsdag en vrijdag plaats van 13.00-15.00 uur, Lombok 1 in Winsum. Onze cliënten zijn ingedeeld in 7 groepen (dorpen of regio's). De ene week zijn 4 dorpen aan de beurt, de andere week de andere 3 dorpen..
Uitgiftedata

Grootte pakket

Per aanvraag is één pakket mogelijk, de grootte van het voedselpakket wordt bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Tassen

Het is de bedoeling dat u minimaal 3 big-shoppers meeneemt voor het voedselpakket. Wilt u zelf elke uitgifte een koeltas en koelelementen meenemen, zodat de ingevroren artikelen ook voldoende koud blijven op weg naar huis? 

Tenminste houdbaar tot

We streven ernaar de producten binnen de aangegeven THT (tenminste houdbaar tot) te leveren. Sommige producten kunnen we langer in goede kwaliteit houden door ze oa. voor de THT datum in te vriezen. We adviseren u wel om ze voor consumptie nog te controleren.

Kleding

Kledinguitgifte gebeurt niet vanuit de Voedselbank. De uitgifte van kleding gebeurt door Kledingbank MAXIMA aan de Werf in Winsum. Lees meer

Verhinderd?

Kunt u uw voedselpakket om dringende reden niet ophalen, meldt dit dan aan ons: Telefoon: 06 16913697 / Mail: intake@voedselbankhethogeland.nl
Let op!!! Wij doen veel moeite om levensmiddelen bijeen te vergaren om een volwaardig voedselpakket samen te stellen. We verwachten dus ook van u dat de pakketten op de afgesproken tijd door u worden opgehaald. Als u zonder afmelding 2 keer niet komt op de uitgifte, komt uw aanmelding te vervallen!

De uitgiftedagen zijn altijd op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur

Het is noodzakelijk dat u het pakket persóónlijk komt afhalen.
Als u daartoe niet in de gelegenheid bent, moet u z.s.m. contact opnemen met de Cliëntenadministratie van de Voedselbank. Telefoonnummer: 06 16913697
Als zonder opgaaf van redenen twee opeenvolgende uitgiftedagen het pakket niet is afgehaald, wordt het verstrekken ervan met onmiddelijke ingang stopgezet.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Cliëntenadministratie:
Telefoon: 06 16913697 bereikbaar
dinsdag        9.00 - 15.00u
vrijdag          9.00 - 15.00u
Mail: intake@voedselbankhethogeland.nl

login