Wat moet u weten over de uitgifte

Voedselbank Het Hogeland doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en wij verwachten van u dat u ons helpt dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dat kan pas als er een aantal afspraken worden gemaakt inzake de uitgifte.

Afhaaldag

Eenmaal per 2 weken kunt u op vrijdag een voedselpakket ophalen. U bent hiervoor op alfabet ingedeeld (achternaam) Kijk onder aan deze pagina voor het uitgifterooster.

Uitgifte tijd

De uitgifte vindt elke vrijdag plaats van 13.00-15.30 uur, Lombok 1 in Winsum. De ene week voor de achternamen beginnend met de letters A t/m L, de andere week voor de achternamen beginnend met de letters M t/m Z.
Uitgiftedata

Grootte pakket

Per aanvraag is één pakket mogelijk, de grootte van het voedselpakket wordt bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Tassen

Het is de bedoeling dat u minimaal 3 tassen meeneemt voor het voedselpakket. De eerste keer ontvangt u een koeltas en 2 koelelementen. Wilt u elke volgende uitgifte de tas en koelelementen meenemen. U kunt dan de koelelementen omruilen voor ingevroren koelelementen zodat u de levensmiddelen gekoeld kunt meenemen.

Tenminste houdbaar tot

We streven ernaar de producten binnen de aangegeven THT (tenminste houdbaar tot) te leveren. Sommige producten kunnen we langer in goede kwaliteit houden door ze oa. voor de THT datum in te vriezen. We adviseren u wel om ze voor consumptie nog te controleren.

Kleding

De kledinguitgifte vanuit de Voedselbank is gestopt per 1 maart 2017. De uitgifte is overgenomen door MAXIMA aan de Werf in Winsum. Lees meer

Verhinderd?

Kunt u uw voedselpakket om dringende reden niet ophalen, meldt dit dan aan ons: Telefoon: 06 16913697 / Mail: intake@voedselbankhethogeland.nl
Let op!!! Wij doen veel moeite om levensmiddelen bijeen te vergaren om een volwaardig voedselpakket samen te stellen. We verwachten dus ook van u dat de pakketten op de afgesproken tijd door u worden opgehaald. Als u zonder afmelding 2 keer niet komt op de uitgifte, komt uw aanmelding te vervallen!

De uitgiftedagen zijn altijd op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur

Het is noodzakelijk dat u het pakket persóónlijk komt afhalen.
Als u daartoe niet in de gelegenheid bent, moet u z.s.m. contact opnemen met de Cliëntenadministratie van de Voedselbank. Telefoonnummer: 06 16913697
Als zonder opgaaf van redenen twee opeenvolgende uitgiftedagen het pakket niet is afgehaald, wordt het verstrekken ervan met onmiddelijke ingang stopgezet.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Cliëntenadministratie:
Telefoon: 06 16913697 bereikbaar
maandag     10.00 - 12.00u
woensdag   13.30 - 15.30u
donderdag  13.30 - 15.30u
vrijdag          10.00 - 15.30u
Mail: intake@voedselbankhethogeland.nl

login