Voorwaarden en formulieren

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door, of via, een hulpverlenende instantie:

 • Humanitas 't Hoogeland Thuisadministratie
 • Humanitas afdeling 't Hoogeland
 • Mensenwerk Hogeland*
 • Vluchtelingenwerk Noord Nederland
 • MEE Groningen
 • Stichting GoedGeregeld Groningen
 • Stichting Welzijn en Dienstverlening (gemeente Loppersum) 

*Per 01-01-2018 heeft Mensenwerk Hogeland de werkzaamheden van het MJD overgenomen. Mensenwerk Hogeland is werkzaam in de hele gemeente Het Hogeland.

Indien u contact heeft met een Thuiszorgorganisatie, Bewindvoering, de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) en/of de Volks Kredietbank (VKB), dan dient u ook via bovenstaande lijst van hulpverlenende instantie, een aanvraag in te dienen.

Bijlagen

Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) moet inzage geven worden in de financiële situatie van aanvrager / gezin. Tevens dienen de volgende documenten bijgevoegd te worden, indien aanwezig:

 • Inkomensverklaring ( loon of uitkering ) van aanvrager
 • (Indien van toepassing ook van partner en/of inwonende volwassene)
 • Huur en huurtoeslag
 • Kosten energie en water
 • Kinderbijslag
 • Voorlopige teruggave (kinderkorting enz.) van de belastingdienst
 • Reiskosten woon-werkverkeer
 • Reiskosten schoolgaande kinderen
 • Eventuele schulden
login