Wanneer komt u in aanmerking voor voedselhulp?

Elke aanvrager/elk gezin dat voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria en woonachtig is in de gemeente Het Hogeland kan zich aanmelden bij de Voedselbank Het Hogeland te Winsum. Ook omliggende gemeenten is mogelijk. Aanvullende criteria uitgiftebeleid Voedselbank Het Hogeland
Hieronder kunt u zien of u in aanmerking komt en hoe u zich kunt aanmelden.

1

De inkomensnorm

Het besteedbaar inkomen per maand per huishouden (kleding + voeding) moet onder de volgende bedragen uitkomen:

Eén-persoons-
huishouden

Basis € 135 +
Volwassene € 95

Meer-persoons-huishouden
(vanaf 18 jaar)

Basis € 135 +
Personen € 95 + € 95

Meer-persoons-huishouden
(t/m 17 jaar)

Basis € 135 +
Personen € 95 + € 95 + € 95 + € 95
 • 2 volwassenen zonder kinderen = € 135 + € 95 + € 95 = € 325,- per maand
 • 2 ouders met 2 kinderen (12 en 16 jaar) = € 135 + € 95 + € 95 + € 95 + € 95 = € 510,- per maand
2

De gegevens die u moet kunnen laten zien

Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) moet inzage geven worden in de financiële situatie van aanvrager / gezin. Tevens dienen de volgende documenten bijgevoegd te worden, indien aanwezig:

 • Inkomensverklaring ( loon of uitkering ) van aanvrager
 • (Indien van toepassing ook van partner en/of inwonende volwassene)
 • Huur en huurtoeslag
 • Kosten energie en water
 • Kinderbijslag
 • Voorlopige teruggave (kinderkorting enz.) van de belastingdienst
 • Reiskosten woon-werkverkeer
 • Reiskosten schoolgaande kinderen
 • Eventuele schulden
3

Uw aanmelding

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een hulpverlenende instantie zoals: Humanitas afd. 't Hoogeland, Humanitas Thuisadministratie, Maatschappelijk werk, MJD of Vluchtelingenwerk.
Zie hiervoor de lijst hulpverlenende instanties.

Bewind voering, de Gemeentelijke Kredietbank en de Volkskredietbank kunnen via een hulpverlenende instantie een aanvraag indienen.

Voldoet u aan de (1) inkomensnorm en kunt u (2) de benodigde gegevens laten zien?

Download dan het aanvraagformulier op de pagina "Voorwaarden en formulieren", vul deze (voor zover mogelijk) in en maak een afspraak met één van bovenstaande organisaties ter beoordeling van uw aanvraag.

Na akkoord en ontvangst van het ingevulde formulier, krijgt u bericht wanneer u uw voedselpakket kunt ophalen.

login