Over de voedselbank

Voedselbank Het Hogeland is ontstaan uit samenwerking tussen de stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.), de werkgroep Arme Kant De Marne en de oorspronkelijke voedselbank Eemsmond.

De Voedselbank is niet bedoeld om winst te maken maar het rendement ligt op het morele vlak.  Hieronder kan worden verstaan:

  • Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door hen met de daad te laten merken dat ze niet worden vergeten.
  • Werken aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk van de economisch zwakkeren in de samenleving.
  • Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. Hierdoor wordt het Sociaal Maatschappelijk Ondernemen bevorderd en wordt het milieu minder belast.
  • Zo nodig een spreekbuis te zijn voor mensen met problemen van welke aard dan ook bij de hiervoor aangewezen instanties.

Doelstellingen

  1. Het bieden van noodhulp voor bepaalde tijd in geval van (verborgen) armoede in de gemeente Het Hogeland. Ook omliggende gemeenten kunnen een beroep doen. Voor de voormalige gemeente Bedum geldt een bijzondere status. Zowel Groningen als het Hogeland is mogelijk.
  2. Het tegengaan van voedselverspilling.
  3. Het aan de orde stellen van misstanden die bij dit werk gesignaleerd worden.
  4. Het bieden van hulp aan mensen met een minimaal inkomen waardoor hun (financiële) situatie verbetert.

Bestuur

Jan Hink (Voorzitter) 
Frieda de Haan (Penningmeester)
Menno van Dijk (Bestuurslid)
Marijke Drees Meijer (Bestuurslid)
   
   

Vrijwilligers

Voedselbank Het Hogeland werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos beschikbaar stellen voor het ophalen van voedsel bij leveranciers, samenstellen van voedselpakketten, zorgdragen voor voedselveiligheid en uitdelen van voedselpakketten. Het is een organisatie zonder beloningssysteem.

login