Nieuws

Verkoopactie AOCTerra Winsum

vrijdag 13 juni 2014

Klas K2D van AOCTerra heeft een verkoopactie gehouden voor Voedselbank Het Hogeland. Er is kleding ingezameld en verkocht. Daarnaast was er een verkoping van huishoudelijke artikelen. De opbrengst was € 730,-. Een fantastisch gebaar!

Koelauto

dinsdag 29 april 2014

De koelauto is er! Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt! Zo worden de producten verser opgehaald en gebracht. Onze dank gaat uit naar allen die dit mogelijk hebben gemaakt!

login