Nieuws

Sinterklaas bij de Voedselbank

dinsdag 11 november 2014

1 december van 14.00-16.00 uur kunnen clienten gratis cadeaus uitzoeken. Deze zijn en worden geschonken door particulieren en ABN Amro foundation

Inbreng nog mogelijk iedere woensdag en in het bijzonder op 26 november van 09.00-12.00

Laatste nieuws

maandag 15 september 2014

Vrijdag 14 november zijn we ge-audit door VWA inspectie

Halen we het certificaat GROEN?

Verkoopactie AOCTerra Winsum

vrijdag 13 juni 2014

Klas K2D van AOCTerra heeft een verkoopactie gehouden voor Voedselbank Het Hogeland. Er is kleding ingezameld en verkocht. Daarnaast was er een verkoping van huishoudelijke artikelen. De opbrengst was € 730,-. Een fantastisch gebaar!

Koelauto

dinsdag 29 april 2014

De koelauto is er! Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt! Zo worden de producten verser opgehaald en gebracht. Onze dank gaat uit naar allen die dit mogelijk hebben gemaakt!

login