Voor elkaar!

Decembervoedselinzamelactie: iedereen kan meehelpen!  Hoe?

De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren zorgen we er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Voor wie is de voedselbank?

Elk gezin (dat aan de criteria voldoet) woonachtig in de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond kan voedselpakketten krijgen van de Voedselbank Het Hogeland te Winsum. Ook omliggende gemeenten is mogelijk. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Bekijk dan de criteria.

Criteria voor voedselhulp 

Sponsors gezocht!

We zijn dringend op zoek naar leveranciers van gratis voedsel dat niet meer verkocht kan worden maar veilig is voor consumptie. Bijvoorbeeld omdat de houdbaarheidsdatum nadert of de verpakking is beschadigd.

 

Ik wil sponsor worden 

Ook nog Douwe Egberts-spaarpunten liggen?

Koffiebrander Douwe Egberts biedt aan voor iedere 600-spaarpunten een gratis pak koffie aan de voedselbank te leveren. Vorig jaar ontving Voedselbank het Hogeland maar liefst 500 pakken koffie voor alle ingezamelde spaarpunten.  Lees meer

Stamppottenbuffet 8 december Baflo

Het Stamppottenbuffet wordt georganiseerd door leden van de Geref.Kerk vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente in Baflo en wordt gehouden in “Het Anker’, Lewestraat 8, Baflo. De opbrengst komt ten goede aan de Voedselbank! Voor het stamppottenbuffet worden mensen gevraagd die mee willen helpen. Dit kan door het koken van stamppot, bes... Lees meer

login