Voor elkaar!

De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren zorgen we er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Voor wie is de voedselbank?

Elk gezin (dat aan de criteria voldoet) woonachtig in de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond kan voedselpakketten krijgen van de Voedselbank Het Hogeland te Winsum. Ook omliggende gemeenten is mogelijk. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Bekijk dan de criteria.

Criteria voor voedselhulp 

Sponsors gezocht!

We zijn dringend op zoek naar leveranciers van gratis voedsel dat niet meer verkocht kan worden maar veilig is voor consumptie. Bijvoorbeeld omdat de houdbaarheidsdatum nadert of de verpakking is beschadigd.

 

Ik wil sponsor worden 

26 Maart: COVID-19 Update

COVID-19 (update) De maatregelen, in het kader van Corona, heeft ook voor de Voedselbank het Hogeland grote consequenties en leidt tot een wijziging van de voedselverstrekking aan onze cliënten. Dit betekent dat er op vrijdag 27 maart a.s. geen centrale uitgifte meer plaatsvindt en dat vanaf maandag 30 maart a.s. de voedselpakketten wekeli... Lees meer

COVID-19 Update

De overheid heeft verregaande maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk tegen te gaan. In navolging daarvan heeft het bestuur van de Voedselbank het Hogeland ook besloten een aantal maatregelen toe te passen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 1. We willen de voedselverstrekking zo lang mo... Lees meer

login